Vỏ Trạm Hợp Bộ, Tủ Bản Điện:

Vỏ Trạm Biến Áp Hợp Bộ:

Vật Liệu: Thép tấm dày  2.0mm

Sơn tĩnh điện RAL 7032

Ngăn Trung Thế: Phù hợp lắp đặt tủ hợp bộ RMU của ABB và Schneider.

Ngăn Máy Biếp Áp: Phù hợp lắp đặt MBA công suất từ 250~1600kVA

Ngăn Hạ Thế: Phù hợp sử dụng tủ ACB, Bảng điện MCCB, Bảng điện hạ thế LVDB

Vỏ Trụ Một Cột (OPS):

Material: Thép tấm, nhúng kẽm nóng

Phụ hợp lắp đặt MBA công suất từ 160~630kVA

Vỏ Tủ Điện Tổng MSB, Tủ Phân Phối:

Vật Liệu: Thép Tấm

Sơn Tĩnh Điện

Hộp Điện MCCB

Vật Liệu: Thép tấm dày 1.5mm

Sơn tĩnh điện RAL 7032/7035

Hộp Công Công Tỏ Điện Bằng Composite:

Vật liệu: nhựa composite

Loại: từ 1 đến 6 cửa quan sát hoặc laoị dài

Tiêu chuẩn: Điện lực Viêt Nam EVN hoăc Điện Lực Campuchia EDC

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: 9, 47CL Street, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199     Fax: (+84) 02873018887

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved