Thiết Bị Trung Thế

 

Thiết Bị Hạ Thế

Liên Hệ & Hỗ Trợ

Phụ Kiện Lắp Đặt Đường Dây

Giải Pháp

Công Nghệ

Theo Dõi

Mạng Xã Hội

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
ABB-logo
Schneider-logo
siemens logo
Chardon Logo 2
CEET Logo
Sarel Logo
GE-Alstom-logo
Xina XD logo
Arteche Logo
Shihlin
Coelme Logo
Sinopower Logo
pinggao-logo
EB-Rebosio
INAEL logo
telergon gorlan_color
logo-Eaton Cooper
Landis&Gyr Logo
ABB-logo
Schneider-logo
siemens logo
Chardon Logo 2
CEET Logo
Sarel Logo
GE-Alstom-logo
Xina XD logo
Arteche Logo
Shihlin
Coelme Logo
Sinopower Logo
pinggao-logo
EB-Rebosio
INAEL logo
telergon gorlan_color
logo-Eaton Cooper
Landis&Gyr Logo

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: 9, 47CL Street, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199     Fax: (+84) 02873018887

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved