Phụ Kiện Lắp Đặt:

Phụ Kiện Cho Đường Dây Hạ Thế ABC:

Mô Tả: Kẹp IPC, Kẹp đỡ dây, Kẹp treo, Kẹp Ngừng Cáp, ống nối, Móc treo​, Dây đai và khóa đai inox,

Phụ Kiện Cho Các Loại Cách Điện Đường Dây:

Mô tả:

- Khóa Néo

- Kẹp Treo

- kẹp Cáp cho dây chống sét, dây chằng

- Ty sứ đứng

- Dây buộc cổ sứ

- Dây giáp níu

Phụ Kiện Tiếp DDianj, Nối Đất:

Mô Tả:

- Cọc Tiếp Địa

- Kẹp cọc tiếp địa

- Khớp Nối

- Kẹp đồng chữ C

- Bộ Tiếp Địa

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: 9, 47CL Street, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199     Fax: (+84) 02873018887

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved