Công Nghiệp:

Máy Nén Khí:

Mô tả: 

Biến Tần, Thiết Bị Chuyển Đổi, Điều Tốc:

Hiệu: ABB, Schneider, Siemens, Mitsubishi, Fuji, LS ...

Máy Móc Cơ Khí, Gia Công:

Hiệu: Energy Mission/Ấn Độ, ...

Mô tả: Bending, Cutting, Punching

Model: EM BU series

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: 9, 47CL Street, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199     Fax: (+84) 02873018887

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved