Bảo Trì Bào Hành

Lắp đặt sửa chữa thay thế  các thiết bị bị hư hỏng, kiểm tra khắc phục các thiết bị bị sự cố nhằm kéo dài tuổi thọ của trang thiết bị điện, cải tạo chất lượng điện và đảm bảo hệ thống vận hành tốt.

Tư Vấn Và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Chúng tôi cung cấp các giải pháp và sản phẩm tốt nhất nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích lâu dài cho khách hàng.

Đào Tạo Vận Hành

Việc đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao khả năng quản lý và vận hành các thiết bị và hệ thống có hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: 9, 47CL Street, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199     Fax: (+84) 02873018887

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved